Kedves Vásárlóink, 2024. július 19-29-ig szabadságon leszünk. Minden rendelést 2024. július 30-án szállítunk ki. Megértésüket köszönjük és szép nyarat kívánunk. ALTI GIRI TEAM.

Kereskedelmi feltételek

Kereskedelmi feltételek

 1. Általános rendelkezések

1.1. A altigiri.hu kereskedelmi feltételek a altigiri.hu webáruházban való internetes vásárlásra vonatkoznak. A kereskedelmi feltételek célja az egyik oldalon az eladó (szolgáltató), a másik oldalon pedig a vásárló (ügyfél, fogyasztó) jogainak és kötelezettségeinek pontos meghatározása.

1.2. A altigiri.hu webáruházat működtető vállalat neve:

Cégadatok:
iManage, s.r.o.
Svébska 10
851 10 Pozsony (Bratislava)

a Bratislava-i járási bíróság cégjegyzékében bejegyzett társaság, SRO szakasz, betét sz. 79123/B,

Cégjegyzékszám: 46524177
Adószám: 2023436580
Közösségi adószám: SK2023436580

Kontakt:
E-mail: info@altigiri.hu
Telefon: +421 948 460 948

1.3. Valamennyi szerződéses kapcsolat az eladó és a vásárló között a Magyar Köztársaság törvényei értelmében köttetik meg. Amennyiben a szerződő fél fogyasztó, a altigiri.hu kereskedelmi feltételeiben nem meghatározott jogi viszonyokat a Polgári törvénykönyv szerinti 250/2007 számú módosított Fogyasztóvédelmi törvény és a 108/2000 számú csomagküldő szolgálatra vonatkozó Fogyasztóvédelmi törvény szabályozza. Amennyiben a szerződő fél vállalkozó, a altigiri.hu kereskedelmi feltételeiben nem meghatározott jogi viszonyokat a Kereskedelmi törvénykönyv törvénytárának 513/1991 számú módosított törvénye szabályozza.

 

 1. A fogalmak meghatározása

2.1. Fogyasztói adásvételi szerződés alatt – a altigiri.hu webáruházban való internetes vásárlás céljából - egy olyan adásvételi szerződés értendő, ahol az egyik szerződő fél a szolgáltató, a másik pedig a fogyasztó, aki nem bír befolyással a szolgáltató által előre megfogalmazott szerződéskötési javaslat tartalmára (a továbbiakban: „Fogyasztói adásvételi szerződés“);

2.2. Nem fogyasztói adásvételi szerződés alatt - a altigiri.hu webáruházban való internetes vásárlás céljából – egy, a Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991 számú törvénye értelmében megkötött adásvételi szerződés értendő, ahol az egyik szerződő fél a szolgáltató, a másik pedig egy vállalkozó, aki az adásvételi szerződése megkötése és teljesítése folyamán a saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretén belül cselekszik (a továbbiakban: „Nem fogyasztói adásvételi szerződés“);

(Fogyasztói adásvételi szerződés és Nem fogyasztói adásvételi szerződés (a továbbiakban „Adásvételi szerződés“).

2.2. Szolgáltató – olyan személy, aki az adásvételi szerződése megkötése és teljesítése folyamán a saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretén belül cselekszik. Olyan vállalkozó, aki a fogyasztónak termékeket kínál vagy árut, vagy szolgáltatásokat nyújt, valamint olyan vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozók által árut kézbesít a vásárlónak (továbbiakban csak Eladó);

2.3. Fogyasztó (vásárló) – fizikai vagy jogi személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat igényel saját, vagy a vele egy háztartásban élő személyek szükségleteinek kielégítésére, és aki az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése folyamán nem a saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretén belül cselekszik;

2.4. Vásárló, de nem fogyasztó – olyan személy, aki az adásvételi szerződése megkötése és teljesítése folyamán a saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretén belül cselekszik (a továbbiakban: „Vásárló – nem fogyasztó”);

2.5. Adásvételi szerződés megkötése – A Vásárló megrendelése egy szerződéskötési javaslatot képez. Maga az Adásvételi szerződés abban a pillanatban lép életbe, amikor a Vásárló átveszi az Eladó kötelező érvényű beleegyezését a szerződéskötési javaslatba, azaz az Eladó kötelező érvénnyel visszaigazolja a megrendelést. Ettől a pillanattól kezdve az Eladó és a Vásárló között kölcsönös jogok és kötelezettségek lépnek érvénybe, melynek kereteit az Adásvételi szerződés és ezen, az Adásvételi szerződés elengedhetetlen részét képező kereskedelmi feltételek határozzák meg.

2.6. Kereskedelmi feltételek – ebben az írásban megfogalmazott szerződéses rendelkezések az Eladó és a Vásárló között. A Vásárló a megrendelés elküldésének pillanatában igazolja, hogy beleegyezik ezen kereskedelmi feltételekbe, amelyek a megrendelés elküldésének pillanatában érvényesek, és kötelezik őt az Adásvételi szerződés megkötésének pillanatától kezdve. A Vásárló a megrendelés elküldésével igazolja, hogy a megrendelés elküldése előtt megismerkedett a Kereskedelmi feltételekkel, és fenntartás nélkül beleegyezik ezekbe a kereskedelmi feltételekbe.

 1. Elállás a szerződéstől

3.1. A Fogyasztóvédelmi törvény T.t. 102/2014 számú rendelete, § 7, 1. a bekezdése értelmében egy áru vásárlására vagy egy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó távúton vagy az Eladó székhelyétől távol eső helyen megkötött szerződés esetén a Vásárlónak jogában áll az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállnia az adásvételi szerződéstől.

3.2. A Vásárló köteles legkésőbb az elállási jog érvényesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy személyesen átadni az árut az Eladónak, vagy az Eladó által felhatalmazott személynek. Ez nem érvényes abban az esetben, ha az Eladó felajánlja a Vásárlónak, hogy az árut személyesen vagy egy felhatalmazott személy által fogja átvenni a vásárlótól. Az első mondat értelmében a határidő betartottnak nyilvánul, ha a termék legkésőbb a határidő utolsó napján lett elküldve.

3.3. A Vásárló nem állhat el a szerződéstől, melynek tárgya olyan áru, melyet nem lehet visszaküldeni egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, és melynek védőcsomagolását szállítás után felbontották. 

3.4. Amennyiben a Vásárló már átvette a megrendelt árut, köteles az eredeti, sértetlen csomagolásban visszaszállítani azt. Ha a Vásárló az árult sérülten, részben használtan vagy nem olyan állapotban küldi vissza, amilyenben az Eladó elküldte azt neki, úgy tudomásul veszi, hogy az Eladónak jogában áll a keletkezett kárnak megfelelő összeget, amelyet az Eladónak bizonyítania kell, levonni az összegből, amelyet a Vásárló kifizetett a megrendelt áruért. 

3.5. A Vásárló egyben köteles feltüntetni az elállási nyilatkozatban személyes adatait és bankszámlaszámát, ahova az Eladó visszautalja majd a megrendelt áruért kifizetett vételárat. Az Eladó köteles felesleges késedelem nélkül, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítése utáni 14. napon visszatéríteni a Vásárlónak a teljes összeget, amelyet átvett tőle az adásvételi szerződés alapján vagy annak értelmében. Az Eladó nem köteles az 1. bekezdés értelmében a Vásárlónak visszatéríteni a dokumentált összeget az áru visszavétele előtt, vagy mielőtt a Vásárló bizonyítaná az Eladónak az áru visszaküldését, kivéve, ha az Eladó felajánlja, hogy az árut személyesen, vagy egy általa megbízott személy által fogja a Vásárlónál átvenni.

 

 1. Felelősségvállalás a hibákért, szavatosság, reklamáció

4.1. Az Eladó 24 hónap szavatosságot nyújt az árura. A szavatosság a termékek a Vásárló által történő átvétele napjától lép érvénybe. A Vásárló tudomásul veszi, hogy közvetlenül az átvétel után köteles leellenőrizni az árut. Amennyiben az átvétel pillanatában az áru nem felel meg az adásvételi szerződésben feltüntetetteknek, a Vásárló köteles erről késedelem nélkül értesíteni az Eladót. Amennyiben:

a hiba eltávolítható, a Vásárlónak jogában áll elvárni, hogy ez ingyenesen, időben és maradéktalanul megtörténjen, illetve igényt tarthat az áru kicserélésre. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladónak mindig jogában áll javítás helyett a hibás árut hibátlanra cserélnie, amennyiben ezzel nem okoz komoly gondokat a Vásárlónak,  

a hiba nem eltávolítható, és lehetetlenné teszi az áru rendeltetésének megfelelő használatát, a Vásárló igényt tarthat az áru kicserélésére vagy jogában áll elállni a szerződéstől;

a hiba nem eltávolítható, de nem akadályozza meg az áru rendeltetésének megfelelő használatát, a Vásárlónak joga van egy megfelelő árkedvezményre;

a hiba eltávolítható, de a Vásárló nem tudja a javítás után ismételten megnyilvánuló hiba vagy hibák miatt rendesen használni az árut, a Vásárló igényt tarthat az áru kicserélésére, vagy jogában áll elállnia a szerződéstől.

4.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Eladó nem felelős az olyan hibákért, amelyeket a Vásárló hanyagsága vagy mulasztása okozott.

4.3. A Vásárló kérésére az Eladó köteles írásos garanciát nyújtani ún. garancialevél kiállításával. Amennyiben az Eladó a törvényes időnél hosszabb garanciát nyújt a termékre, ennek feltételeit és terjedelmét a garancialevél ismerteti. A garancialevélnek tartalmaznia kell az Eladó családi – és személynevét, illetve kereskedelmi nevét, szervezetazonosító számát, székhelyét, amennyiben egy jogi személyről van szó, illetve lakcímét, ha egy fizikai személyről van szó. Ha az ügy természete lehetővé teszi, garancialevél helyett elegendő egy vásárlási bizonylat kiállítása.

4.4. A Vásárló köteles a reklamáció érvényesítésénél a törvényes szavatossági idő alatt a számlával, vagy esetenként a kiállított garancialevéllel bizonyítani az adásvételi szerződés megkötését az Eladóval. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a jogosult és e kereskedelmi feltételek szerint érvényesített reklamációt késlekedés nélkül, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 naptári napon belül kezeli, amennyiben az Eladó és a Vásárló nem kötnek más egyezséget.

iManage, s.r.o,
Svébska 10
851 10 Pozsony (Bratislava)

Kontakt:
E-mail: info@altigiri.hu
Telefon: +421 948 460 948

 1. Árak

5.1. Valamennyi, a weboldalon feltüntetett vételár végleges, az áfát is tartalmazza, további költségek nélkül. Az oldal működtetője fenntartja a vételárak változatási jogát a tartalomba való illetéktelen beavatkozás esetén. A Vásárló számára hatályos vételár a rendelés visszaigazolásában van feltüntetve.

5.2. A Szolgáltató fenntartja a vételár módosításának jogát az áru elküldése előtt, ha tudomására jut, hogy az adott termék vételára hibásan volt feltüntetve. Ilyen esetben köteles tájékoztatni a Vásárlót a valódi vételárról, és a Vásárlónak el kell fogadnia ezt a változtatást. Ellenkező esetben az adásvételi szerződés nem köttetik meg, és a szolgáltató törli a rendelést. 

 

 1. Szállítás

6.1. Minden más munkanapon foglalkozunk a rendelések feldolgozásával és szállításával. A megrendelt áru a rendelés igazolását követő 24 órán belül szállításra készen áll.

30 000 HUF feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes valamennyi szállítási formánál.

Az áru kézbesítése a rendelés feldolgozását követően 2 - 7 munkanapig tart, a szállítás módjától függően. 

A szállítási költség tartalmazza az áru csomagolási költségét is.

 

6.2. A kézbesítés formái:

6.2.1. Packeta.hu átvevőhelyek - 1600 HUF

6.2.2. Packeta.hu Best Delivery Solution - 2300 HUF

A leggyakoribb és legmodernebb szállítási forma, ahol a kiszállítás napján a vevő egy SMS-t kap a futárvállalattól, és az adott napon a futárszolgálat kézbesíti az árut a megadott címre, az SMS-ben vagy egy telefonon egyeztetett időpontban.

 

 1. Fizetési módok

7.1. A altigiri.hu webáruházban a vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

Utánvét - készpénzben vagy bankkártyával - 500 HUF.

Online bankkártyás fizetés (Barion) - 0HUF.

 

7.2. „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

 

 1. Kedvezmények és kedvezménykuponok

8.1. Abban az esetben, ha a kedvezmény vagy kedvezménykupon az adott kedvezmény vagy kedvezménykupon feltételeivel ellentétben lett érvényesítve, az Eladónak jogában áll visszautasítani a kedvezmény vagy kedvezménykupon érvényesítését.

8.2. Ilyen esetben az ügyfél informálva lesz, és az Eladó felajánlja neki a rendelés teljesítését kedvezmény, illetve a kedvezménykupon érvényesítése nélkül. 

8.3. A konkrét kedvezmény érvvényesítésének szabályai és feltételei vagy közvetlenül a kedvezményhez mellékelve találhatók (tájékoztatásként feltüntetve), vagy a kedvezmény mellett egy utalás található a weboldalakra, ahol a megtalálható a kedvezmény feltételeinek részletes leírása.

8.4. Minden kedvezményt vagy kupont csak egyszer lehet érvényesíteni, hacsak nincs kifejezetten másképp feltüntetve. Többszörös felhasználás esetén az Eladónak jogában áll a többszörös érvényesítést visszautasítania. 

Ha az ajándékutalvány vagy kedvezménykupon értéke nagyobb, mint az áru értéke, a különbséget nem lehet átvinni egy új kuponra, és a fennmaradt összeg nem lesz utólag visszatérítve. 

 

 1. Elektronikus számla

9.1. Az Eladó egy elektronikus számla kiállításával igazolja a Vásárlónak a megrendelés kiegyenlítését. A Vásárló ezt bármikor letöltheti a csomag elküldését igazoló e-mailből. Az elektronikus számlát az info@altigiri.hu címen lehet igényelni.

 1. Adatvédelem

10.1. A Vásárlók – fogyasztók személyi adatait az Eladó a Vásárlók – fogyasztók beleegyezése alapján dolgozza fel a T.t. többszörösen módosított, 122/2013 számú Törvénye a személyes adatok védelméről (a továbbiakban: „TASZAV“) értelmében. A feldolgozás célja: hírlevelek küldése blogokról, e-könyvekről, és az Eladó által kínált kedvezményekről (a továbbiakban: „Hírlevél“), vagy az Eladó által meghirdetett versenyeken való részvétel a Facebook, Instagram vagy más közösségi portálokon (a továbbiakban: „Versenyek“).

10.1.1. A Vásárlók – fogyasztók személyes adatainak feldolgozása hírlevélre való feliratkozás céljából az alábbi mértékben valósul meg: név, családnév, e-mail cím.

10.1.2. . A Vásárlók – fogyasztók személyi adatainak feldolgozása hírlevélre versenyeken való részvétel céljából az alábbi mértékben valósul meg: név, családi név, személynév, e-mail cím, kor, profil az érintett közösségi hálózaton, telefonszám, cím;

10.2. A személyi adatok feldolgozásához adott beleegyezés érvényességének idejét az az idő határozza meg, ameddig aktuális az adatok feldolgozásának oka. 

10.4. A Vásárló – fogyasztó, akinek személyi adatait az Eladó feldolgozza, jogvédelmet élvez a TASZAV §§ 28 és 29 értelmében.

10.5. AZ Eladó kijelenti, hogy a TASZAV 6.§ 1. bekezdés i) értelmében a személyes adatokat a jó erkölcsökkel összhangban fogja feldolgozni, és olyan módon fog tevékenykedni, amely nincs ellentétben sem a TASZAV-val, sem egyéb általánosan kötelező jogszabállyal, és nem fogja azokat megkerülni. Az Eladó kijelenti, hogy a Vásárló beleegyezését nem fogja kikényszeríteni vagy a szerződéses viszony, szolgáltatás, áru vagy az Eladó kötelezettség-teljesítése visszautasításának feltételéhez kötni.

10.6. A Vásárlónak jogában áll egy írásbeli kérvény alapján az Eladótól az alábbiakat kérni: információkat a személyes adatok informatikai rendszerben történő feldolgozásáról, általánosan érthető formában, TASZAV 26. §, 3. bekezdése alapján. A TASZAV 4. bekezdésének b) pontja értelmében a Vásárló jogosult megismerkedni a kezelés és kiértékelés műveleteinek folyamatával, pontos információkat kapni a forrásról, általánosan érthető formában, amelyből az ő személyes adatait kezelésre megszerezték; saját valótlan, nem teljes vagy nem aktuális, kezelés tárgyát képező személyes adatainak javítását, személyes adatainak megsemmisítését kérni, melyek kezelése elérte célját a TASZAV 13. §, 1. bekezdése alapján; ha a feldolgozás tárgyát olyan hivatalos okmányok képezik, melyek személyes adatokat tartalmaznak, kérvényezheti azok visszaszolgáltatását, feldolgozás tárgyát képező személyes adatainak megsemmisítését, ha törvénysértésre került sor.

10.7. (2) A Vásárlónak a TASZAV 1. bekezdése, d) és e) pontja szerinti jogát csak abban az esetben lehet korlátozni, ha az ilyen korlátozás külön törvényből következik, vagy annak alkalmazásával sérülne a Vásárló védelme, vagy más személyek jogai és szabadsága.

10.8. A Vásárlónak írásbeli kérvény alapján jogában áll tiltakozni az Eladónál: személyes adatainak kezelése miatt, melyekről feltételezhető, hogy a beleegyezése nélkül direkt marketing céljaira dolgozzák fel vagy fogják feldolgozni, és kérvényezni azok megsemmisítését, a 7. § 4. bek. d) pontjában szereplő személyes adatainak postai kapcsolattartásban, direkt marketing céljaira történő felhasználása miatt, vagy a 7. § 4. bek. d) pontjában szereplő személyes adatainak, direkt marketing céljaira történő továbbadása miatt.

10.9. A Vásárlónak jogában áll írásbeli kérvényben, vagy ha az ügy nem tűr halasztást, személyesen bármikor tiltakozni az Eladónál személyes adatainak kezelése ellen a 7. § 4. bek. a), e), f) vagy g) pontjai szerinti esetekben, jogos indokainak kinyilvánításával, vagy jogaiba és jogos érdekeibe való jogtalan beavatkozást alátámasztó bizonyítékok előterjesztésével, amelyek a konkrét esetben a személyes adatok ilyen feldolgozásával sérülhetnek vagy sérülnek; ha azt törvényi indokok nem akadályozzák és bebizonyosodik, hogy a Vásárló tiltakozása jogos, az Eladó köteles a Vásárló által kifogásolt személyes adatok feldolgozását haladéktalanul zárolni és azonnal megsemmisíteni, amint azt a körülmények lehetővé teszik. A Vásárlónak jogában áll továbbá írásbeli kérvényben, vagy ha az ügy nem tűr halasztást, személyesen bármikor tiltakozni az Eladónál, és alá nem vetnie magát az Eladó határozatának, amely számára jogi következményekkel vagy jelentős következményekkel bírna, ha az ilyen határozatot kizárólag az ő személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján adták ki. A Vásárlónak jogában áll kérvényezni a szolgáltatónál a kiadott határozat felülvizsgálatát az automatizált feldolgozási formától eltérő módszerrel, miközben az Eladó köteles eleget tenni a Vásárló kérvényének, éspedig úgy, hogy a határozat felülvizsgálata során a jogosult személynek lesz döntő szerepe; a felülvizsgálat módjáról és a vizsgálat eredményéről az Eladó a 21. § 3. bek. szerinti határidőn belül értesíti a Vásárlót. A Vásárló csak abban az esetben nem élhet ezzel a jogával, ha azt külön törvény írja elő, amelyben az érintett személy jogos érdekeinek biztosítását szolgáló intézkedések vannak szabályozva, vagy ha a szerződéskötési szándéknyilatkozat keretében vagy a szerződéses viszony fennállása alatt az Eladó olyan határozatot adott ki, amellyel teljesítette a Vásárló kérését, vagy ha az Eladó a szerződés alapján más megfelelő intézkedéseket fogadott el a Vásárló jogos érdekeinek biztosítására.

10.10. Ha a Vásárló szerint fennáll a gyanú, hogy személyes adatait jogosulatlanul dolgozzák fel, bejelentheti ezt az Adatvédelmi hivatalon. Ha a Vásárló jogi cselekvőképességében korlátozott, jogait törvényes képviselője/gyámja érvényesítheti.Ha a Vásárló nem él, jogait, melyek a jelen törvény szerint megillették, egy közeli hozzátartozó személy érvényesítheti.A Vásárló 20. § 1. bek. a), d) és f) pontjai szerinti kérvényét az Eladó térítésmentesen intézi el.  A Vásárló 20. § 1. bek. b) és c) pontja szerinti kérvényét az Eladó térítésmentesen intézi el, kivéve azt az térítést, melynek összege nem lehet több a másolatok elkészítésére, az adathordozók beszerzésére és az információknak a Vásárló számára való megküldésére célirányosan fordított anyagköltség összegénél, hacsak külön törvény másként nem rendelkezik.Az Eladó köteles írásban elintézni a Vásárló kérvényét az 1. és 2. bekezdések szerint, a kérvény kézbesítését követő 30 napon belül. A Vásárló jogainak korlátozását a 20. § 1. bek. d) és e) pontja szerint az Eladó késedelem nélkül bejelenti az érintett személynek és a hivatalnak.

10.11.A Vásárlónak jogában áll és lehetősége nyílik személyes adatainak online frissítésére a webáruház honlapjára való belépés után, a Vevőszolgálat részen. 

 

 1. Záró rendelkezések

11.1. A Vásárló megrendelése a visszaigazolás után a Vásárló és az Eladó közötti hatályos szerződésként van tárolva, teljesítés és egyéb nyilvántartás céljából. A szerződés megkötéséhez vezető lépések a Vásárló számára már ismertek a megrendelés teljesítésének folyamatából. A szerződéskötés nyelve magyar. A Vásárlónak jogában áll kijavítania a személyes adatai továbbításánál adódó hibákat a megrendelés elküldése előtt. A felhasználónak jogában áll tárolni és sokszorosítani ezeket a kereskedelmi feltételeket. A kereskedelmi feltételek 2020. 09. 01-tól érvényesek.

11.2. A Vásárló a megrendelés elküldésével beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez a T.T. 428/2002 számú, a Személyes adatok védelméről szóló törvénye értelmében.

 

Vissza a boltba